Почистване корекцията на река Златна Панега на 500 м от язовир „Луковит”

Обхват на извършените дейности: изкопаване и изваждане на отложен материал в корекцията с механизация при утежнени условия товарене и превоз до 5 км Възложител: „ВЕЦ Инженеринг” АД Период на сключване на договора: септември 2005 г. Статус: Завършен
Read More

Саниране на жилищен блок с 24 апартамента на ПАВЕЦ „Чаира”

Обхват на извършените дейности: полагане на външна топлоизолация от екструдиран пенополистирол мазачески и бояджийски работи Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група “Рила” Период на сключване на договора: юли 2005 г. Статус: Завършен
Read More