Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица

Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица Възложител: Община Копривщица Период на сключване на договора: 2012 г. Статус: Завършен
Read More

Мерки за предотвратяване на наводнения на дерета през с. Еленово, община Благоевград

Мерки за предотвратяване на наводнения чрез корекция на дерета през с. Еленово, община Благоевград Възложител: Община Благоевград Период на сключване на договора: 2012 г. Статус: Завършен
Read More