За нас

“ИСТА Андреева” ООД е строителна фирма, създадена през 1990 г. От началото на своята активна дейност до днес дружеството се специализира и доказа професионализъм в проучването, управлението на проекти и изпълнението на строителни работи в областта на гражданското и хидроенергийното строителство.

Фирмата провежда политика на стриктно спазване на поетите ангажименти към деловите партньори на дружеството и поддържане високото ниво на компетентност на екипа си. В “ИСТА Андреева” ООД работят висококвалифицирани специалисти с опит в изграждането на обекти от хидротехническото, хидроенергийното и гражданското строителство.

Качеството на изпълнените работи се осигурява в сътрудничество с водещи преподаватели и специалисти от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – София. Контролът по качеството върху изпълняваните строителни дейности се осъществява от акредитирана лаборатория.