Ремонт на канал „Искрецки” от каскада „Петрохан” от км 0,000 до км 17,194 – І етап

Обхват на извършените дейности: изграждане на обслужващи пътища с трошено-каменна настилка монтаж на стъклопластови тръби ремонт на водохващания Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група “Рила” Период на сключване на договора: май 2002 г. Статус: Завършен
Read More