Ремонтни дейности по слабонапорен тръбопровод на ВЕЦ „Каменица”

Ремонтни дейности по слабонапорен тръбопровод на ВЕЦ „Каменица” Възложител: „Българско акционерна дружество гранитоид” АД Период на сключване на договора: 2010 г. Статус: Завършен
Read More