Рехабилитация на водовземни съоръжения, стени и дъно на изравнител „Петрохан”

Обхват на извършените дейности: почистване от наноси ремонт и усилване на основата по дъното на изравнителя ремонт на разрушените участъци от облицовката рехабилитация на бетоновите и стоманобетоновите конструкции на водовземното и на вливните съоръжения на изравнителя Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група “Рила” Период на сключване на договора: юли 2001 г. Статус: Завършен
Read More