Ремонтни дейности по канал “Пастра“.

Ремонтни дейности по канал “Пастра“ в участъка от бента на р. Рилска до утайник от външна и вътрешна страна на канала, частичен ремонт на стени с пукнатини на утайник и ремонт от вътрешна страна на водна камера на ВЕЦ „Пастра” Възложител: „Българско акционерна дружество гранитоид” АД Период на сключване на договора: 2009 г. Статус: Завършен
Read More