Корекция на река „Слатинска” в участъка от ул. „Д-р Иван Селимински” до жп линията София – Пловдив – актуализация от км 1+000 до км 1+300

Обхват на извършените дейности: изкопни работи кофражни работи армировка полагане на бетон Възложител: Столична община Период на сключване на договора: май 2004 г. Статус: Завършен
Read More

Строително-монтажни и ремонтни работи на канал „Сребърна Гински” от каскада „Петрохан”

Обхват на извършените дейности: изграждане на обслужващи пътища с трошено-каменна настилка 24 км изкопни работи кофражни работи армировъчни работи бетонови работи полагане на геотекстил демонтаж на стари бетонови тръби и монтаж на нови стъклопластови тръби насипни работи Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “Язовири и каскади” Период на сключване на договора: ноември 2004 г. Статус: Завършен
Read More