Ремонт на канал „Искрецки” от каскада „Петрохан” от км 0,000 до км 7,194 – ІІ етап

Обхват на извършените дейности: изграждане на обслужващ  път с трошено-каменна настилка по трасето на канала монтаж на стъклопластови тръби ремонт на водохващания Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група “Рила” Период на сключване на договора: август 2003 г. Статус: Завършен
Read More