Изграждане утайник на канал „Искрецки” пред изравнител „Петрохан” и укрепване изтичалото на основния изпускател на изравнител „Петрохан”

Обхват на извършените дейности: изкопни работи кофражни работи изработка и монтаж армировка бетонови работи Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “Язовири и каскади” Период на сключване на договора: юли 2006 г. Статус: Завършен
Read More

Ремонт на пътя ПАВЕЦ „Белмекен” – Апаратна камера за участъците, поразени от наводнения

Обхват на извършените дейности: възстановяване на разрушени от високи води водостоци изкопни работи насипни работи кофражни работи армировъчни работи бетонови работи монтаж на бетонови бордюри; монтаж на еластична ограда; полагане на асфалтобетон; монтаж на тръби Възложител: НЕК ЕАД Период на сключване на договора: август 2006 г. Статус: Завършен
Read More

Ремонт на сграда на експлоатация на ПАВЕЦ „Чаира”

Обхват на извършените дейности: полагане на външна топлоизолация от екструдиран полистирол бояджийски работи ремонт на стаи, бани и тоалетни изграждане на нова ел. инсталация изграждане на нов покрив Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група Рила” Период на сключване на договора: октомври 2006 г. Статус: Завършен
Read More