Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол

Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол, по проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион” Възложител: Община Никопол Период на сключване на договора: 2015 г. Статус: Завършен
Read More