Ремонт на канал „Искрецки” от каскада „Петрохан” от км 0,000 до км 17,194 – І етап

Обхват на извършените дейности:

  • изграждане на обслужващи пътища с трошено-каменна настилка
  • монтаж на стъклопластови тръби
  • ремонт на водохващания

Възложител:

НЕК ЕАД
Предприятие “ВЕЦ група “Рила”

Период на сключване на договора:

май 2002 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply