Корекция на речно корито

Обхват на извършените дейности:

  • изкопни работи
  • насипни работи
  • кофражни работи
  • армировъчни работи
  • бетонови работи
  • отводнителни канавки
  • дренаж

Период на сключване на договора:

юли 2008 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply