Изграждане на сглобяемо метално хале за временен склад на Петрохан

Възложител:

“Хелпик” ООД

Leave a Reply