Вертикална планировка на учебен център за обучение на персонала на ПАВЕЦ „Чаира”

Възложител:

НЕК ЕАД
Предприятие “ВЕЦ група Рила”

Период на сключване на договора:

юли 2006 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply