Ремонтни дейности на язовир „Суходол 2”

Ремонтни дейности на язовир „Суходол 2”

Възложител: Столична община

Период на сключване на договора: 2012 г.

Статус: Завършен