Rehabilitation of water intake structures, walls and bottom of the Petrohan Compensating Basin

Scope of works: Cleaning the silts Repair and strengthening the foundation of the compensating basin Repair of the destroyed facing parts Rehabilitation of the concrete and ferroconcrete constructions in the water intake and water infusing structures of the compensating basin Employer: NEK EAD, VEC Group Rila
Read More

Основен ремонт на питеен водопровод за ВЕЦ „Сестримо”

Обхват на извършените дейности: изкопни работи монтаж на полиетиленови тръби Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група “Рила” Период на сключване на договора: април 2004 г. Статус: Завършен
Read More

Ремонт площадка пред централа на кота 640,40 на ВЕЦ „Сестримо”

Обхват на извършените дейности: изкопни работи асфалтобетонови работи кофражни работи армировъчни работи монтаж стоманени тръби Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група “Рила” Период на сключване на договора: октомври 2004 г. Статус: Завършен
Read More

Изграждане на геодезична мрежа за следене на вертикални деформации на сгради и съоръжения на ВЕЦ „Сестримо”

Обхват на извършените дейности: изграждане на реперна мрежа за следене на вертикални деформации измервания привързване на мрежата към Държавната нивелачна мрежа Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група “Рила” Период на сключване на договора: януари 2005 г. Статус: Завършен
Read More

Полагане на асфалтова настилка в тунел „главен вход” на ПАВЕЦ „Чаира”

Обхват на извършените дейности: обработка на стара асфалтова повърхност подготвителни работи за полагане асфалтов пласт полагане на асфалт Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група “Рила” Период на сключване на договора: юни 2005 г. Статус: Завършен
Read More

Почистване на разливи от кал, дървета и скална маса по пътя от ПАВЕЦ „Белмекен” до язовир „Белмекен”

натоварване, извозване и разриване на свлечена земна и скална маса Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група Рила” Период на сключване на договора: ноември 2005 г. Статус: Завършен
Read More

Ремонтно-възстановителни работи на: командна зала, битова стая и служебно жилище на ВЕЦ „Тополница”

бояджийски работи Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група Рила” Период на сключване на договора: декември 2005 г. Статус: Завършен
Read More

Укрепителни работи на скален масив в района на ВЕЦ „Сестримо”

Обхват на извършените дейности: обрушване на изветряла скална маса и монтаж стоманена мрежа полагане на пръскан бетон в два пласта Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група Рила” Период на сключване на договора: март 2006 г. Статус: Завършен
Read More

Ремонт на канал „Искрецки” и обслужващ път – язовирен район „Петрохан”

изкопни работи полагане на трошено-каменна фракция Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “Язовири и каскади” Период на сключване на договора: октомври 2007 г. Статус: Завършен
Read More

Renovation of the right wing wall of the energy dissipater of Topolnitsa Dam

Scope of construction works: Restoring of completeness of concrete elements in the construction of the HPP drainage Formworks Reinforcement works Concrete works Installation of blocks with polymer structure Drilling and injection works Hydro installation of right wing wall and wall of HPP drainage Employer: NEK EAD
Read More

Correction of river bed

Sorry, this entry is only available in Български.Обхват на извършените дейности: изкопни работи насипни работи кофражни работи армировъчни работи бетонови работи отводнителни канавки дренаж Период на сключване на договора: юли 2008 г. Статус: Завършен
Read More

Изпълнение на 36 броя IBO анкерни микропилоти тип TITAN 73/53 с дължина 20,00 м като част от постоянна опорна конструкция за предопиране на подлеза на подобект „Метростанция 8”, в съответствие с Работен проект FD/S8-S/S/2

Възложител: „Тайсей Корпорейшън” – клон България Период на сключване на договора: април 2008 г. Статус: Завършен
Read More

Repair works of low pressure pipeline in the section from valve blade 1 (situated next to the reservoir of Kamenitsa HPP) to valve blade 2 (situated next to lower water chamber of Kamenitsa HPP)

Scope of works: Dismantling of existing pipeline Installation of new fiber glass pipes Fortification and backfilling of pipeline Cleaning the construction waste from the route Employer: Bulgarian Joint-Stock Company Granitoid AD
Read More

Ремонтни дейности по канал „Пастра”

Ремонтни дейности по канал „Пастра” в участъка от бента на р. Рилска до утайник от външна и вътрешна страна на канала, частичен ремонт на стени с пукнатини на утайник и ремонт от вътрешна страна на водна камера на ВЕЦ „Пастра” Възложител: „Българско Акционерно Дружество Гранитоид” АД Период на сключване на договора: юли 2009 г. Статус: Завършен
Read More