Укрепителни работи на скален масив в района на ВЕЦ „Сестримо”

Обхват на извършените дейности:

  • обрушване на изветряла скална маса и монтаж стоманена мрежа
  • полагане на пръскан бетон в два пласта

Възложител:

НЕК ЕАД
Предприятие “ВЕЦ група Рила”

Период на сключване на договора:

март 2006 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply