Укрепителни работи на пътя Сестримо – ПАВЕЦ „Чаира”

  • изкопи
  • кофражни, армировъчни и бетонови работи
  • инжекциожнни работи

Възложител:

НЕК ЕАД
Предприятие “ВЕЦ група Рила”

Период на сключване на договора:

октомври 2006 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply