Укрепване на ската под административна сграда – язовирен район Кърджали

Възложител:

„ПОЛИМЕРИНЖЕКТ” ЕООД

Период на сключване на договора:

септември 2009 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply