Строително-монтажни и ремонтни работи на канал „Сребърна Гински” от каскада „Петрохан”

Обхват на извършените дейности:

  • изграждане на обслужващи пътища с трошено-каменна настилка 24 км
  • изкопни работи
  • кофражни работи
  • армировъчни работи
  • бетонови работи
  • полагане на геотекстил
  • демонтаж на стари бетонови тръби и монтаж на нови стъклопластови тръби
  • насипни работи

Възложител:

НЕК ЕАД
Предприятие “Язовири и каскади”

Период на сключване на договора:

ноември 2004 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply