Рехабилитация на водовземни съоръжения, стени и дъно на изравнител „Петрохан”

Обхват на извършените дейности:

  • почистване от наноси
  • ремонт и усилване на основата по дъното на изравнителя
  • ремонт на разрушените участъци от облицовката
  • рехабилитация на бетоновите и стоманобетоновите конструкции на водовземното и на вливните съоръжения на изравнителя

Възложител:

НЕК ЕАД
Предприятие “ВЕЦ група “Рила”

Период на сключване на договора:

юли 2001 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply