Ремонт площадка пред централа на кота 640,40 на ВЕЦ „Сестримо”

Обхват на извършените дейности:

  • изкопни работи
  • асфалтобетонови работи
  • кофражни работи
  • армировъчни работи
  • монтаж стоманени тръби

Възложител:

НЕК ЕАД
Предприятие “ВЕЦ група “Рила”

Период на сключване на договора:

октомври 2004 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply