Ремонт на сграда на експлоатация на ПАВЕЦ „Чаира”

Обхват на извършените дейности:

  • полагане на външна топлоизолация от екструдиран полистирол
  • бояджийски работи
  • ремонт на стаи, бани и тоалетни
  • изграждане на нова ел. инсталация
  • изграждане на нов покрив

Възложител:

НЕК ЕАД
Предприятие “ВЕЦ група Рила”

Период на сключване на договора:

октомври 2006 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply