Ремонт на пътя ПАВЕЦ „Белмекен” – Апаратна камера за участъците, поразени от наводнения

Обхват на извършените дейности:

  • възстановяване на разрушени от високи води водостоци
  • изкопни работи
  • насипни работи
  • кофражни работи
  • армировъчни работи
  • бетонови работи
  • монтаж на бетонови бордюри; монтаж на еластична ограда; полагане на асфалтобетон; монтаж на тръби

Възложител:

НЕК ЕАД

Период на сключване на договора:

август 2006 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply