Ремонт на канал „Искрецки” от каскада „Петрохан” от км 0,000 до км 7,194 – ІІ етап

Обхват на извършените дейности:

  • изграждане на обслужващ  път с трошено-каменна настилка по трасето на канала
  • монтаж на стъклопластови тръби
  • ремонт на водохващания

Възложител:

НЕК ЕАД
Предприятие “ВЕЦ група “Рила”

Период на сключване на договора:

август 2003 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply