Ремонтни дейности по слабонапорен тръбопровод в участъка от шибър № 1 (намиращ се до изравнителя на ВЕЦ „Каменица”) до шибър № 2 (намиращ се до долна водна камера на ВЕЦ „Каменица”)

Обхват на извършените дейности:

  • демонтаж на съществуващ тръбопровод
  • монтаж на нови стъклопластови тръби, доставени от Възложителя
  • укрепване и засипване на тръбопровода
  • почистване на трасето от строителни отпадъци

Възложител:

Българско Акционерно Дружество Гранитоид АД

Период на сключване на договора:

юли 2008 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply