Ремонтни дейности по слабонапорен тръбопровод на ВЕЦ „Каменица”

Ремонтни дейности по слабонапорен тръбопровод на ВЕЦ „Каменица”

Възложител: „Българско акционерна дружество гранитоид” АД

Период на сключване на договора: 2010 г.

Статус: Завършен