Ремонтни дейности по канал „Пастра”

Ремонтни дейности по канал „Пастра” в участъка от бента на р. Рилска до утайник от външна и вътрешна страна на канала, частичен ремонт на стени с пукнатини на утайник и ремонт от вътрешна страна на водна камера на ВЕЦ „Пастра”

Възложител:

„Българско Акционерно Дружество Гранитоид” АД

Период на сключване на договора:

юли 2009 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply