Преподпиране на подлеза на подобект „Метростанция 8”, в съответствие с работен проект

Възложител:

„Тайсей Корпорейшън” – клон България

Период на сключване на договора:

май 2008 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply