Почистване на разливи от кал, дървета и скална маса по пътя от ПАВЕЦ „Белмекен” до язовир „Белмекен”

  • натоварване, извозване и разриване на свлечена земна и скална маса

Възложител:

НЕК ЕАД
Предприятие “ВЕЦ група Рила”

Период на сключване на договора:

ноември 2005 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply