Почистване корекцията на река Златна Панега на 500 м от язовир „Луковит”

Обхват на извършените дейности:

  • изкопаване и изваждане на отложен материал в корекцията с механизация при утежнени условия
  • товарене и превоз до 5 км

Възложител:

„ВЕЦ Инженеринг” АД

Период на сключване на договора:

септември 2005 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply