Полагане на асфалтова настилка в тунел „главен вход” на ПАВЕЦ „Чаира”

Обхват на извършените дейности:

  • обработка на стара асфалтова повърхност
  • подготвителни работи за полагане асфалтов пласт
  • полагане на асфалт

Възложител:

НЕК ЕАД
Предприятие “ВЕЦ група “Рила”

Период на сключване на договора:

юни 2005 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply