Основен ремонт на питеен водопровод за ВЕЦ „Сестримо”

Обхват на извършените дейности:

  • изкопни работи
  • монтаж на полиетиленови тръби

Възложител:

НЕК ЕАД
Предприятие “ВЕЦ група “Рила”

Период на сключване на договора:

април 2004 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply