Мерки за предотвратяване на наводнения на дерета през с. Еленово, община Благоевград

Мерки за предотвратяване на наводнения чрез корекция на дерета през с. Еленово, община Благоевград

Възложител: Община Благоевград

Период на сключване на договора: 2012 г.

Статус: Завършен