Корекция на река „Слатинска” в участъка от ул. „Д-р Иван Селимински” до жп линията София – Пловдив – актуализация от км 1+000 до км 1+300

Обхват на извършените дейности:

  • изкопни работи
  • кофражни работи
  • армировка
  • полагане на бетон

Възложител:

Столична община

Период на сключване на договора:

май 2004 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply