Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица

Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица

Възложител: Община Копривщица

Период на сключване на договора: 2012 г.

Статус: Завършен