Изпълнение на 36 броя IBO анкерни микропилоти тип TITAN 73/53 с дължина 20,00 м като част от постоянна опорна конструкция за предопиране на подлеза на подобект „Метростанция 8”, в съответствие с Работен проект FD/S8-S/S/2

Възложител:

„Тайсей Корпорейшън” – клон България

Период на сключване на договора:

април 2008 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply