Изграждане утайник на канал „Искрецки” пред изравнител „Петрохан” и укрепване изтичалото на основния изпускател на изравнител „Петрохан”

Обхват на извършените дейности:

  • изкопни работи
  • кофражни работи
  • изработка и монтаж армировка
  • бетонови работи

Възложител:

НЕК ЕАД
Предприятие “Язовири и каскади”

Период на сключване на договора:

юли 2006 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply