Изграждане на специализирани съоръжения за превенция на гори

„Изграждане на специализирани съоръжения за превенция на гори – наблюдателни кули и изкуствени водоизточници” по проект „Опазване на общинските горски масиви от пожари”

Възложител: Община Копривщица

Период на сключване на договора: 2013 г.

Статус: Завършен