Изграждане на сградоцентрала на МВЕЦ „Манастирска”

Изграждане на сградоцентрала на МВЕЦ „Манастирска”

Възложител: „СТИС” ЕООД

Период на сключване на договора: 2010 г.

Статус: Завършен