Изграждане на напорен тръбопровод на МВЕЦ „Манастирска” в с. Чупрене, обл. Видин

Възложител:
„СТИС” ЕООД

Период на сключване на договора:

септември 2009 г.

Статус:

Завършен – септември 2009 г.

Leave a Reply