Изграждане на напорен тръбопровод на МВЕЦ „Манастирска”

Изграждане на напорен тръбопровод на МВЕЦ „Манастирска”

Възложител: „СТИС” ЕООД

Период на сключване на договора: 2009 г.

Статус: Завършен