Изграждане на геодезична мрежа за следене на вертикални деформации на сгради и съоръжения на ВЕЦ „Сестримо”

Обхват на извършените дейности:

  • изграждане на реперна мрежа за следене на вертикални деформации
  • измервания
  • привързване на мрежата към Държавната нивелачна мрежа

Възложител:

НЕК ЕАД
Предприятие “ВЕЦ група “Рила”

Период на сключване на договора:

януари 2005 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply