Изграждане на водохващане МВЕЦ „Манастирска” в с. Чупрене, община Чупрене, обл. Видин

Възложител:

„СТИС” ЕООД

Период на сключване на договора:

декември 2009 г.

Статус:

В процес на изпълнение

Leave a Reply