Възстановяване на дясна крилна стена на енергогасителя на язовир „Тополница”

Обхват на извършените дейности:

  • възстановяване монолитността на бетонови елементи от  конструкцията на изтичалото на ВЕЦ
  • · кофражни работи
  • армировъчни работи
  • · бетонови работи
  • монтаж на фусове с полимерни състави
  • сондажно-инжекционни работи
  • направа на хидроизолация на дясна крилна стена и стена на ВЕЦ в изтичало

Възложител:

НЕК ЕАД

Период на сключване на договора:

април 2008 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply