Вертикална планировка и подпорни стени, ремонт на магазини на „Софком” АД

Възложител:

“Софком” АД

Период на сключване на договора:

юли 2003 г.

Статус:

Завършен

Leave a Reply